MR en OR

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van het kindcentrum. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die te maken hebben met De Marskramer. Denk aan de toekomst, de achtergronden van het beleid en de gevolgen van plannen voor werknemers, ouders en leerlingen. Soms heeft de MR een adviserende rol, een andere keer een meebeslissende stem. Ook kan zij zelf initiatief nemen. Daarnaast is de MR ook aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers. Dit betreft beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad vergadert bijna iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata zijn hieronder vermeld.

 

Samenstelling MR 

 • Nancy Veldhuizen (teamgeleding)
 • Nienke Klompmaker (teamgeleding) 
 • Petra Schaafsma (teamgeleding)
 • Emiel Poort (oudergeleding)   
 • Kees Pelster (oudergeleding) 
 • Bas van de Kant (oudergeleding, voorzitter) 
   

De MR is te bereiken via: mr@kindcentrum-demarskramer.nl 

Klik hier om het jaarplan van de MR te bekijken. 

 

Vergaderdata MR

 • maandag 13 december
 • woensdag 26 januari
 • dinsdag 1 maart
 • donderdag 31 maart
 • maandag 16 mei
 • woensdag 15 juni
 • dinsdag 5 juli 

 

Activiteitencommissie
Binnen ons kindcentrum organiseren we verschillende activiteiten voor onze kinderen. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, de eindmusical van onze groep 8, het Kerstfeest, de Paasviering, een "nationale pannenkoekendag", de Koningsspelen of de avondvierdaagse. We hechten waarde aan tradities en willen dat ieder kind kan genieten van deze prachtige activiteiten. Onze activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers. Voor deze groep geldt "hoe meer zielen, hoe meer vreugd", u bent dus van harte welkom om te helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zin om te helpen? Stuur dan een e-mail naar acdemarskramer@gmail.com.