Ons onderwijs

Kindcentrum De Marskramer is een kindcentrum in de Asser woonwijk Marsdijk. Kinderen kunnen op ons Kindcentrum terecht voor openbaar onderwijs en opvang. De Marskramer is een TLIM-kindcentrum, wat staat voor The Leader In Me

Iedere dag gaan er ongeveer 250 kinderen naar onze school. De Marskramer bestaat sinds 1987. Een deel van onze leerlingen gaat ook naar de opvang op ons kindcentrum. We zijn hard aan het werk om een Integraal Kindcentrum te worden waarin er een doorgaande lijn in leren en opvoeden is van 0 tot 12 jaar. 

'Ieder kind kansrijk op weg'
Het motto van Kindcentrum De Marskramer is: Ieder kind kansrijk Op Weg!  Dit staat dan ook centraal in ons onderwijs en in onze opvang. Samen werken aan de toekomst. Vol vertrouwen op pad met een rugzak vol kennis en vaardigheden.
We zijn een academische opleidingsschool waar stagiaires het vak van pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of leerkracht kunnen leren en we zijn een gezonde school waar veel aandacht is voor beweging en gezondheid . Tenslotte zijn we een hele gezellige school waar veel liefde en oog voor kinderen is!