Schooltijden

Op Kindcentrum De Marskramer werken we met een continuerooster van vier gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag. Alle kinderen eten tussen de middag onder toezicht op ons kindcentrum.

We hanteren hierbij de volgende schooltijden: 

maandag 8.15 - 14.15 uur
dinsdag 8.15 - 14.15 uur
woensdag 8.15 - 12.00 uur
donderdag 8.15 - 14.15 uur
vrijdag 8.15 - 14.15 uur

 

Inloop
De deuren van de school gaan 's morgen om 8.10 uur open. De kinderen mogen vanaf dan naar hun lokaal.

Leerlingen van groep 4 tot en met 8 gaan zelfstandig (zonder ouders/verzorgers) de klas in. Voor de leerlingen van groep 3 geldt dit vanaf de herfstvakantie. De leerkrachten staan tijdens de inloop bij de deur van hun lokaal om de leerlingen te begroeten. Om 8.15 uur gaat de bel en beginnen de lessen.

 

De ouders van de groep 1 en 2 leerlingen mogen op maandag- en vrijdagochtend mee de klas in. Op de andere dagen staan er twee leerkrachten op het plein om de kinderen te ontvangen, de andere collega ontvangt de kinderen binnen. De kinderen mogen hierna doorlopen en in hun eigen klas starten met de inloopactiviteiten.