Kindcentrumraad (KCR) en activiteitencommissie

Kindcentrumraad (KCR)

Sinds schooljaar 2023-2024 werken we binnen De Marskramer met een KCR (kindcentrumraad). Met deze KCR zetten we een nieuwe, unieke stap binnen ons kindcentrum. In deze raad zijn ouders en personeelsleden van zowel kinderopvang als onderwijs vertegenwoordigd. Samen met de directie overleggen zij over allerlei beleidsmatige zaken binnen De Marskramer. Denk daarbij aan de toekomst, de achtergronden van het beleid en de gevolgen van plannen voor werknemers, ouders/verzorgers en natuurlijk onze kinderen. Soms heeft de KCR een adviserende rol, een andere keer kunnen zij (wel of niet) instemmen met voorstellen vanuit bijvoorbeeld de directie. De KCR kan ook zelf initiatieven nemen. Verder is de KCR aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en werknemers van zowel onderwijs als kinderopvang. Dit betreft beleidsmatige zaken. Vrijwel iedere maand vergadert de KCR. De bijeenkomsten zijn openbaar. Een agenda ook en ook notulen worden via ons ouderportaal gedeeld. 

Samenstelling KCR

 • Emiel Poort, voorzitter oudergeleding onderwijs.
 • Nancy Veldhuizen, secretaris teamgeleding onderwijs.
 • Nienke Klompmaker, penningmeester teamgeleding onderwijs.
 • Petra Schaafsma, teamgeleding onderwijs.
 • Ursuline Veen, teamgeleding kinderopvang. 
 • Kim Zwiers, teamgeleding kinderopvang.
 • Suzan Hazelhoff, oudergeleding kinderopvang (OC). 
 • Marjon Pepping, oudergeleding kinderopvang (OC).
 • Judith Bisschop, oudergeleding onderwijs.
 • Maikel de Bruin, oudergeleding onderwijs. 

De KCR is te bereiken via KCR@kindcentrum-demarskramer.nl. 

Vergaderdata KCR 

 • donderdag 21 september 2023
 • woensdag 18 oktober 2023
 • donderdag 16 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023
 • maandag 22 januari 2024
 • donderdag 29 februari 2024
 • maandag 25 maart 2024
 • woensdag 24 april 2024
 • woensdag 5 juni 2024
 • dinsdag 25 juni 2024

Activiteitencommissie
Binnen ons kindcentrum organiseren we verschillende activiteiten voor onze kinderen. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, de eindmusical van onze groep 8, het Kerstfeest, de Paasviering, een "nationale pannenkoekendag", de Koningsspelen of de avondvierdaagse. We hechten waarde aan tradities en willen dat ieder kind kan genieten van deze prachtige activiteiten. Onze activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers. Voor deze groep geldt "hoe meer zielen, hoe meer vreugd", u bent dus van harte welkom om te helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zin om te helpen? Stuur dan een e-mail naar acdemarskramer@gmail.com.