Ouders

Net als ieder kindcentrum, kan ook Kindcentrum De Marskramer niet functioneren zonder de hulp van ouders. We proberen dan ook zo veel mogelijk met hen samen te werken.

Ouders zijn door middel van verschillende activiteiten betrokken bij het reilen en zeilen van het kindcentrum. Ze gaan mee op excursie, steken hun handen uit de mouwen tijdens de voorbereiding van een activiteit of houden ons scherp doordat ze in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR) zitten. 

*Waar op deze website wordt gesproken over ouders, bedoelen wij natuurlijk ook de verzorgers van onze leerlingen