Opvang op ons kindcentrum

Op Kindcentrum De Marskramer wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook opvang aangeboden. Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang.

De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de kindcentra van Plateau. Daardoor zijn de mogelijkheden groot. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 

Kinderen die naar Kindcentrum De Marskramer gaan, worden in een aparte vleugel van het kindcentrum opgevangen. Daar heeft Plateau Kinderopvang meerdere, gezellig ingerichte ruimtes die gebruikt worden voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zo kunnen onze leerlingen de hele dag op dezelfde locatie blijven. Ook kunnen ze gebruik maken van een veilige buitenruimte met veel speelmogelijkheden.

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum De Marskramer is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier staan ook de GGD-rapportages. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.