Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster en overige vrije dagen 2022-2023 - meer info volgt

Kindcentrum De Marskramer

 

Herfstvakantie                                        

Kerstvakantie                                        

Voorjaarsvakantie                                   

Goede Vrijdag                                        

2e Paasdag                                             

Meivakantie                                            

Hemelvaartsdag + vrijdag                       

2e Pinksterdag                                        

Zomervakantie       

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Woensdag 14 september 2022

Vrijdag 7 oktober 2022

Donderdag 16 februari 2023

Maandag 13 maart 2023

Woensdag 10 mei 2023

Dinsdag 13 juni 2023                   

 

Om ons kindcentrum op verschillende gebieden te blijven ontwikkelen worden jaarlijks een aantal studiedagen voor het team ingepland. Op deze dagen zijn de kinderen vrij:

  •