The Leader In Me

Kindcentrum De Marskramer is een "The Leader In Me - school".  The Leader In Me gaat ervan uit dat gedrag een keuze is. Bij de diverse doelen waaraan mensen op school, in hun werk en hun privéleven werken is er meer of minder passend gedrag. Voor kinderen is het een hele zoektocht om te bepalen welk gedrag hen goed helpt om hun doelen te bereiken en welk gedrag niet helpt. Daarom heeft Stephen Covey 7 gewoonten bedacht die heel helpend zijn om effectief en efficiënt te werken en om te gaan met andere mensen. Als kinderen deze 7 gewoonten goed leren toe te passen, worden het vaardige en aardige mensen die makkelijker hun doelen bereiken en dat geeft onze leerlingen zelfvertrouwen. Zo helpen wij onze leerlingen met The Leader in Me kansrijk op weg!

De 7 gewoonten zijn op diverse plekken in onze school terug te vinden. Ze zijn vormgegeven in een boom. Die boom maakt duidelijk dat er een opbouw zit in het aanleren en toepassen van de gewoonten en dat je er altijd in kunt groeien! Dat groeien gaat je hele leven door. Eerst zul je goed met jezelf moeten leren omgaan, dan met anderen en tenslotte is het belangrijk te zorgen dat je balans houdt tussen geven en nemen en dat je vitaal en energiek blijft.

 

Op school leren kinderen goed na te denken over welke gewoonten goed bij hunzelf passen; waar ze van nature goed in zijn en ze houden bij hoe ze zich ontwikkelen in alle 7 de gewoonten. Dat doen ze in hun portfolio. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf goed leren kennen en waarderen.

 

De wortels van de boom: gewoonten 1, 2 en 3.
De basis voor het kiezen van goed gedrag is te vinden bij de wortels van de boom. Hierbij gaat het om gewoonte 1, 2 en 3. 
1. Wees proactief: ik maak mijn eigen keuzes.
2. Begin met het einddoel voor ogen: ik maak een plan. 
3. Belangrijke zaken eerst: eerst werken, dan spelen.

Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Zonder deze wortels kan de boom niet groeien en staat de boom niet stevig. Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip  krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet. Daarom begint het leerproces bij de wortels. 

 

De stam van de boom, gewoonten 4, 5 en 6. 
Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen.
4. Denk win-win: zoek naar voordeel voor iedereen. 
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: luister eerst goed naar de ander, voordat je praat.
6. Creëer synergie: samen met anderen werken, levert meer op.

Zij vormen de stam van de boom. De stam staat symbool voor jou en je relaties met  anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat dan begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (Creëer synergie: samen weet en kun je meer) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten. 

De kruin van de boom: gewoonte 7 
Om gewoonte 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. 
7. Houd de zaag scherp: evenwicht voelt het beste.

Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.  

Bij het CPS is meer informatie te vinden via deze links: