Hier staan wij voor

“De Marskamer - Elk kind kansrijk op weg".

Kinderen van De Marskramer gaan met een rugzak vol kennis en vaardigheden de toekomst tegemoet. In samenwerking met ouders en verzorgers helpen we kinderen zich te ontwikkelen op het gebied van kennis/vaardigheden, hun plaats en rol in onze samenleving en het ontdekken van talenten, passies en drijfveren.

We werken binnen De Marskramer aan de hand van drie speerpunten.

  1. Kennis en vaardigheden
  2. Werk goed samen
  3. Ik ben ik

Kennis en vaardigheden

Naast het opdoen van kennis is de ontwikkeling van vaardigheden net zo belangrijk. Vaardigheden waarmee kinderen proactief de toekomst instappen. Denk hierbij aan communicatieve vaardigheden, zoals overleggen of presenteren. Daarnaast hebben we aandacht voor digitale vaardigheden, zoals het omgaan met social media en denkvaardigheden zoals kritisch denken en het kunnen zoeken naar oplossingen. We bieden doelgerichte, effectieve en uitdagende instructies, ambitieus afgestemd op het niveau van het kind. Kinderen weten aan welke doelen zij (willen) werken en zijn betrokken bij hun eigen leerproces. We blijven dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Dit doen we door deels thematisch en projectmatig te werken.

Werk goed samen

De Marskramer is een integraal kindcentrum waar kinderen en volwassenen elkaar van jong tot oud ontmoeten. We werken doelgericht aan relatie om samen te werken aan de ontwikkeling van ieder kind. Binnen ons kindcentrum respecteren we elkaar, hebben we aandacht voor de ander en oog voor verschillende culturen en omgangsvormen. Dit maakt ons kindcentrum een veilige, plezierige en uitdagende omgeving waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Ik ben ik

“Ik ben ik en daar ben ik trots op. Ik weet wat ik kan, ik weet wat ik wil en ik weet wat ik nodig heb”. De Marskramer helpt kinderen bij het ontdekken van hun passies en drijfveren. Kinderen oefenen het reflecteren op zichzelf, gericht op bijvoorbeeld talenten en ontwikkelpunten. Samen met ouders en verzorgers ondersteunen we kinderen, sturen bij of laten we nieuwe invalshoeken zien in hun eigen ontwikkeling. We zijn een kindcentrum waar kinderen zichzelf kunnen zijn, mogen oefenen en leren van hun successen en fouten die ze maken.

The Leader in me

Om onze visie kracht bij te zetten en concreet te maken in vaardigheden en gedrag werken wij volgens het concept van The Leader in me. Een pedagogisch doorgaande lijn die we over het hele kindcentrum leggen; uitgaande van het gedachtegoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten over zelfleiderschap en persoonsvorming.

Kortom, samen werken aan de toekomst. Vol vertrouwen op pad met een rugzak vol kennis en vaardigheden.


Meer weten over Kindcentrum De Marskramer?
Maak een afspraak voor een kennismaking!